Figyelem! Ezek a jogszabályi változások lépnek életbe az ingatlanok ügyintézésével kapcsolatban

Figyelem! Ezek a jogszabályi változások lépnek életbe az ingatlanok ügyintézésével kapcsolatban

2021-11-03 11:45:34

Minden ingatlanokkal foglalkozó vállalkozónak fontos tudnia, hogy az országgyűlés 2021. június 15-én fogadta el a jelenleg hatályos ingatlan nyilvántartási törvény változtatásait célzó rendelkezéseket (2021. évi C. törvény), amelyek 2023. február 1-jétől lépnek hatályba. A módosítások több olyan területet érint, mely a vállalkozók eddigi ügymeneteit is megváltoztatja, ilyen többek között az elektronikus földhivatali beadás lehetősége, valamint az ország bármely pontjából elérhető ingatlan-ügyintézés is.


Cikkünkben bemutatjuk az új törvény azon legfontosabb változásait, amelyek az ingatlannal kapcsolatos jogügyleteinkben, a vonatkozó ügyintézésben alapvető változásokat hoznak.

Digitalizáció

Digitalizálódik az ingatlan-nyilvántartási rendszer szerkezete. A jelenlegi kétdimenziós nyilvántartásban sokszor adódtak problémák abból, hogy a rendszer nem tudta megfelelően kezelni az egy földrészen fekvő, egymást átfedő ingatlanok tulajdonjogi helyzetét (ez alól a helyzet alól egyedül a társasházak szolgáltak eddigi kivételként).

A törvény egyik legfontosabb változtatása éppen ezért az ún. térbeli nyilvántartás lesz, mely lehetővé teszi a föld alatti, illetve az egymáson elhelyezkedő épületek ábrázolását és tulajdonrészük elhatárolását (pl. hidak, pincék).


Adatvédelem

Bár eddig minden magánszemélynek lehetősége nyílt nem hiteles tulajdoni lap másolatának lekérésére, ez a lehetőség azonban adatvédelmi és okirat-megfelelősségi okokra hivatkozással kivezetésre kerül.

A jövőben ügyleti tulajdoni lap másolatának lekérésére lesz lehetőség, ami bővített tartalommal fog bírni a korábbi tulajdoni laphoz képest, valamint lehetőség lesz földhasználati és műszaki adatlap lekérésére is.

A módosítások következtében ugyanis a személyes adatok kizárólag személyazonosítás és az adott cél megjelölése mellett ismerhetőek meg.

A fentieken kívül új értelmet nyer a közhitelesség vélelme is, hiszen az ingatlanra vonatkozó adatokról (művelési ág, terület stb.) automatikusan vélelmezni kell azok valódiságát.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az a személy, aki a közhiteles nyilvántartásban rögzített adatokat alapul véve szerez magának jogokat az ingatlanra vonatkozóan, automatikusan megilleti a jóhiszemű jogszerzés védelme.


Dokumentumok formai és tartalmi változásai

Ameddig a hatályos szabályozás csak meghatározott aktusok esetében írt elő kötelező ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzést, addig a módosítás valamennyi jogbejegyzéshez kötelezővé teszi az ellenjegyzés meglétét.

Emellett a kérelem alapjául ezután elektronikus- vagy elektronikussá alakított okirat szolgál majd a jövőben.

Fontos változás, hogy a felek egyoldalú megállapodása ezek után nem lesz elegendő a tulajdonjog bejegyzésének törléséhez, illetve az eredeti állapot visszaállításához, ezekhez ugyanis minden esetben bírósági, hatósági vagy közigazgatási hatósági határozatra lesz szükség.

Magában az ingatlan-nyilvántartási kérelemben is bekövetkeznek bizonyos változások, hiszen valamennyi fél egyöntetű kérelmére kerülhet csak sor jog-és ténybejegyzésre egy adott ingatlan vonatkozásában.


Ügymenet

Pozitív változás; hogy a beadványok és az azokkal kapcsolatos ügyintézés az ország összes kormányhivatalában elérhető lesz, tehát ingatlanügyeinket az ország összes földhivatalában tudjuk intézni, az ingatlan fekvésétől függetlenül.

Ezen kívül a jövőben lehetőség lesz a széljegyen szereplő jogok és tények intézési sorrendjének megváltoztatására az érintettek közös kérelmére.

Ugyancsak pozitív hozadéka a jövőbeli módosításoknak; hogy lehetőség lesz a későbbiekben automatikus döntéshozatali eljárásban történő ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtására is.

A gyakorlatban a kérelem bármiféle emberi közreműködés nélkül, automatikusan 24 óra alatt kerül elbírálásra, így akár pár óra alatt nyilvántartásba kerülhetnek az ingatlanban bekövetkezett változások.

A javaslat ezen kívül rögzíti azt is, hogy az ügyfél a hatósági döntés közzétételét követő öt napon belül kérheti kérelmének teljes eljárásban történő elbírálását.


Változások a függőben tartással kapcsolatban

A klasszikus értelemben vett függőben tartás (tulajdonjog-bejegyzési engedély benyújtásáig a bejegyzés felfüggesztése, jellemzően a vételár kifizetése és a szerződés aláírásának időbeli elválása) eljárási formája megszűnik.

Lehetőség nyílik azonban a vételár megfizetéséig történő tulajdonjog fenntartása esetén az úgynevezett vevői jog bejegyzésére, aminek következtében a hatóság 6 hónapig felfüggeszti az azt követő beadványok intézését.

Ezen kívül lehetőség lesz hat hónapra felfüggeszteni az adott eljárást, amennyiben az egyik fél az okiratok vagy a másik fél személyazonosságának valódiságát bírálja, illetve ha a felek közt jogvita alakulna ki.


Egyéb fontos változások

Változás következik be a hiánypótlások beadásával kapcsolatban.

A törvényjavaslat rendelkezései szerint a kérelem a jövőben nem minősül alkalmas dokumentumnak egy hiánypótláshoz, valamint az okirat tartalmi hiányosságai automatikus elutasítási okokat képeznek majd az eljárásban.

A hiba/hiány kijavításának/pótlásának lehetőségére kizárólag az okiratot benyújtó személynek lesz lehetősége.

Lehetősége lesz továbbá a feleknek a bejegyzésüket helyesbíteni, amit -mint speciális jogorvoslati eszközt -a kérelem benyújtásától számított 3 éven belül vehetnek igénybe.

Végezetül perbejegyzési lehetőséggel is szolgál a törvényjavaslat, amelyet a felperes igényelhet polgári perben, ennek következtében pedig a perbejegyzést követően érkezett dokumentumokat a földhivatal a per jogerős befejezéséig felfüggeszti.


Dr. Németh Zoltán László – Jogász, Dr. Németh Zoltán László Ügyvédi Iroda, Hello Biznisz jogi szakértője


INGATLAN HÍREK
Jó, hogy sok új lakás épül, de van egy dolog, amire sokkal jobban kellene figyelni
Jó, hogy sok új lakás épül, de van egy dolog, amire sokkal jobban kellene figyelni
Az újbudai - főként kelenföldi - Duna-parti területen kiterjedt barnamezős terület található, ami a kerület jó elhelyezkedése miatt különösen vonzó az ingatlanfejlesztők körében. A fejlesztések volumenét látva azonban a KörTér – Környezettudatosak Tere Újbudán nevű szervezet aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új beköltözők számát nem követik az infrastrukturális fejlesztések.Portfolio2022. május 02. 14:31
Téli felújítás? Igenek és nemek.
Téli felújítás? Igenek és nemek.
Megfigyelte már, hogy a tavaszi napsugarak első megjelenésével nagyban megnövekszik az emberek házfelújítási kedve? Az utcákon megsokasodnak az építőanyaggal megrakott furgonok és a barkácsáruházak parkolói is jelentős nyomás alá kerülnek. Az időpontválasztás nem véletlen: a tavaszi-nyári időszak a legideálisabb a különböző építési és felújítási munkák elvégzésére. Ha néhány feladat az őszi, vagy téli hónapokra csúszott, akkor sem kell elkeseredni, a lényeg, hogy jól válasszuk meg, hogy mikor, milyen munkafolyamathoz látunk hozzá.webkapu.hu
Ugrásszerűen nő a községek népszerűsége a lakásvásárlók körében
Ugrásszerűen nő a községek népszerűsége a lakásvásárlók körében
A belföldi népességmozgás évek óta nagyjából állandónak tekinthető iránya és mértéke is megváltozott az elmúlt évben. 2020-ban összességében kevesebben kerestek új állandó lakóhelyet, a városok vándorlási mérlege negatív volt, míg a községek népességvonzó ereje tovább nőtt. A legnépszerűbb megyék Pest, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Somogy voltak. Az OTP Ingatlanpont szakértője a KSH népmozgalmi adatai alapján vizsgálta az ingatlanpiac változásait.portfolio.hu Ingatlan 2021. szeptember 09. 14:24
Villamos biztonsági felülvizsgálat lakóingatlanok esetén
Villamos biztonsági felülvizsgálat lakóingatlanok esetén
Egy 2020-ban született  jogszabály-módosítás következtében immár a lakóingatlan adásvétele, illetve a  bérbeadása esetén is kötelező az úgynevezett villamos biztonsági felülvizsgálat.  Mit érdemes tudni a villamos biztonsági felülvizsgálatról? Hatással van-e az  ingatlannal kapcsolatos szavatossági igényekre?