Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 4. rész

Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 4. rész

2022-10-24 10:49:10
Forrás:

Miután már sok fogalmat megismertünk, célszerű egy kicsit a részletekbe is belekukkantani.


Korábban a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről volt az építési kiskáté, közismert nevén OTÉK.


A régebbi szabályozással nagyon nem érdemes foglalkozni, de azért egy fontos táblázatot megismertetnék Önökkel. Ez alapjaiban határozta meg az egyes területek általános használatát, az építési telekre vonatkozó alap szabályozásokat.


 

Az építési telekre meghatározandó


Az egyes területek általános használata

Megengedett legnagyobb beépítettség 

(%)

Megengedett beépítési magasság

(m)

Legkisebb zöldterület

(%)

Nagyvárosi lakóterület

80

kisebb mint

12,5

10

Kisvárosi lakóterület

60

nagyobb mint

12,5

20

Kertvárosi lakóterület

35

nagyobb mint

8

45

Falusias lakóterület

30

nagyobb mint

8

40


2012-ben ismét változás történt a OTÉK jogszabályban. Az épületmagasság és homlokzatmagasság fogalmai megjelentek a 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelettel bevezetett 2012. augusztus 7. napjától hatályos szabályozási eszközök rendeletben.


A telken álló, a telek beépítési paramétereinél figyelembe veendő épületek magassági értékeinek meghatározására az OTÉK több új fogalmat vezetett be, melyeknek együttesen a beépítési magasság a gyűjtőfogalma. Ezek az új paraméterek az épületmagasság, homlokzatmagasság, illetve párkánymagasság. Az építménymagasság fogalmát a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet határozza meg. Egy adott épület magasságának meghatározása bizonyos esetekben meglepően nehéz feladat lehet, amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően akarjuk meghatározni ezt az értéket. Ezért ezt inkább bízzuk szakemberre.


A kormányrendelet meghatározza az építési követelmények alapjait, de hogy hol, mit, hogyan lehet ténylegesen építeni azt a helyi önkormányzatok döntik el. A helyi  építési szabályzat az építési törvényben (Étv.) meghatározottaknak megfelelően a település sajátosságait figyelembe véve határozza meg az építés helyi rendjét, a telkekre vonatkozó helyi építési követelményeket, jogokat, kötelezettségeket. Az Étv. építésjogi követelményeinek értelmében építési munkát végezni csak a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet, így tehát igen fontos, hogy abban az egyes övezetekre vonatkozóan milyen előírásokat határoznak meg.


Ennek a részleteit tartalmazza az alábbi táblázat, melyet előzetesen érdemes az építési telek kiválasztásakor és az építési elképzelések reális mederben tartásához megismerni.ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSOK
 


Ennyi ismeret után már sokkal bátrabban bele lehet vágni életünk nagy projektjébe: az építési telek vásárlásába. A továbbiakhoz sok erőt, kitartást és jó anyagiakat kívánunk.


JOGI ISMERETEK
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
Új szabályok önkényes lakásfoglalók esetén
Új szabályok önkényes lakásfoglalók esetén
Korábban már foglalkoztunk azzal, hogy peres eljárás mellőzésével miként üríthető ki az önkényesen elfoglalt lakás. Az Alkotmánybíróság egy közelmúltban hozott határozata következtében 2023. szeptemberétől változások történtek az önkényes lakásfoglalók esetén. Melyek az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésének új szabályai?
Magánokirat vagy közokirat? – A legfontosabb tudnivalók
Magánokirat vagy közokirat? – A legfontosabb tudnivalók
Gyakran lehet hallani, hogy valamely szerződést vagy nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Az okiratok egyes típusainak különös jelentősége lehet például az okiratok bizonyító ereje, a szerződések érvényessége vagy végrehajtósága szempontjából. Mit jelent a magánokirat és a közokirat? Mit érdemes tudni az okiratokról?
Hogyan örökölhet az élettárs?
Hogyan örökölhet az élettárs?
Hazánkban is sokan élnek élettársi kapcsolatban. Mégis gyakran csak az élettárs halála esetén merül fel a kérdés, hogy a túlélő élettárs örökölhet-e az elhunyt után. Az élettársnak szűkebb lehetőségei vannak az öröklésre, mint a túlélő házastársnak. Hogyan örökölhet az élettárs?