Milyen esetekben függeszthető fel a végrehajtási eljárás?

Milyen esetekben függeszthető fel a végrehajtási eljárás?

2020-04-16 15:34:42

A végrehajtási eljárás célja,  hogy az adós tartozását behajtsák. Előfordulhat azonban, hogy az eljárás  megindulását követően olyan esemény történik, amely a végrehajtás folytatásának  jogosságát is érinti. A törvény ezért bizonyos esetekben lehetővé teszi a  végrehajtási eljárás felfüggesztését. Milyen esetekben függeszthető fel a  végrehajtás?


Felfüggesztés a végrehajtást kérő kérelmére

A végrehajtást kérő bármikor kérheti a végrehajtási eljárás felfüggesztését. A végrehajtás felfüggesztése azt jelenti, hogy a végrehajtó a felfüggesztés ideje alatt nem intézkedhet a tartozás behajtása iránt. Tehát a felfüggesztés az adós számára ebből a szempontból kedvező intézkedés, de persze a tartozást nem szünteti meg.

A végrehajtást kérő felfüggesztés iránti kérelme esetén a végrehajtást foganatosító bíróság köteles felfüggeszteni az eljárást, kivéve, ha a felfüggesztés másnak a jogát sértené. Ez viszonylag ritkán fordul elő. Például akkor, ha egy végrehajtási ügyben több végrehajtást kérő van, és csak egy részük kéri a felfüggesztést. Amennyiben felmerül egy másik fél jogsérelmének a lehetősége, a bíróság mérlegelésétől függ, hogy helyt ad-e a felfüggesztési kérelemnek. Érdemes megjegyezni, hogy több végrehajtás kérő esetén például azt is kérheti egyikük, hogy az eljárás kizárólag az ő és az adós közötti viszonylatban kerüljön felfüggesztésre. Ez nem sérti a többi végrehajtást kérő érdekét, sőt ők ennek következtében még kedvezőbb helyzetbe is kerülhetnek.

A felfüggesztés időtartamát a bíróság nem állapítja meg előre, az határozatlan időre kerül elrendelésre. Amennyiben a végrehajtást kérő a felfüggesztést határozott időre kéri, az a bírói gyakorlat értelmében a teljesítésre vonatkozó halasztásnak minősül.


A végrehajtási eljárás felfüggesztése az  adós kérelmére

Természetesen sokszor előfordul, hogy az adós szeretné elérni a végrehajtás felfüggesztését. Ennek megfelelően az adósnak is joga van arra, hogy a bírósághoz felfüggesztés iránti kérelmet nyújtson be. Érdemes azonban tudni, hogy az adósnak ez egy kivételes lehetőség, amely csak abban az esetben alkalmazható, ha a körülmények a felfüggesztést nyomatékosan indokolják. Ennek oka, hogy a végrehajtási eljárás elsődleges célja a követelés behajtása. E cél elérését pedig jelentős mértékben akadályozná, ha az eljárás úton-útfélen felfüggesztésre kerülhetne.

A végrehajtási eljárás adós kérelmére történő felfüggesztésére az adós oldalán felmerülő méltányolható körülmény esetén kerülhet sor. A törvény nem tartalmaz az összes körülményre kiterjedő kimerítő felsorolást. Említ azonban néhány körülményt, amelyet a bíróság döntése során kiemelten értékel. Ilyen az adós által eltartott személyek száma, az adós vagy eltartottjának súlyos és tartós betegsége, vagy az adóst sújtó természeti katasztrófa. Ezek rendszerint olyan körülmények, amelyek nem az adós hibájából erednek, illetve a létfenntartását fenyegetik. Az adós általános megélhetési nehézségei ugyanakkor a bírósági gyakorlat szerint nem számítanak mentő körülménynek.

További feltétel az adósnak a végrehajtás során tanúsított együttműködése. Ha az adóst az eljárás során korábban rendbírsággal sújtották, kérelmének kedvező elbírálásában a fenti feltételek fennállása esetén sem bízhat. Hasonlóan a kérelem elutasítására számíthat az olyan adós, aki az általa önkényesen elfoglalt lakás kiürítését szeretné elkerülni.


A végrehajtás felfüggesztésének egyéb esetei

A jogszabályok több esetben külön is lehetővé teszik a végrehajtás felfüggesztését. Például, ha valamelyik fél a végrehajtó intézkedésével szemben végrehajtási kifogással él, akkor a kifogást elbíráló bíróság jogosult elrendelni a felfüggesztést az eljárás egészére vagy arra részére, amit a kifogás érint.

Felfüggesztésre kerülhet a végrehajtás, ha a végrehajtásban  lefoglalt vagyontárgyra harmadik fél valamilyen címen (pl. tulajdonjog alapján) igényt tart, és ezért úgynevezett igénypert indít. Ebben az esetben a bíróság a végrehajtást felfüggesztheti a perrel érintett vagyontárgy vonatkozásában.

Előfordulhat az is, hogy olyan polgári per van folyamatban, amelynek a tárgya egy olyan jogviszony (pl. szerződés), amely alapján már végrehajtási eljárás van folyamatban. Ilyen eset lehet például, ha egy közjegyzői okiratba foglalt szerződés érvényessége vitássá válik, miközben a szerződésből származó tartozás iránt már folyik a végrehajtás. Ilyen esetekben a bíróság a végrehajtási eljárást a per jogerős befejezéséig kérelemre felfüggesztheti.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - -

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

 

A megbízható jogi képviselő

 

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

info@kocsis-iroda.hu

(1) 266-6621

www.kocsis-iroda.huwww.kocsisszabougyved.hu

Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest


JOGI ISMERETEK
Milyen ügyekben járhat el önállóan a társasház?
A hazai ingatlanok jelentős része társasházi  formában működik. A társasház az ingatlan tulajdonosok sajátos közössége, de  általánosságban nincs arra joga, hogy minden ügyben önállóan eljárjon a  közösség nevében. Törvény határozza meg azon ügyek körét, amelyben a társasház önállóan  is felléphet.
adásvételi szerződés
Mi fán terem a függőben tartás ingatlan adásvételnél?
Ingatlan vásárlásakor sok esetben találkozhatunk az adásvételi szerződésben a tulajdonjog fenntartással vagy a függőben tartással. Korábbi cikkünkben már közelebbről megismerkedtünk a tulajdonjog fenntartással. Most a függőben tartás témakörét vizsgáljuk meg közelebbről.
ingatlan adásvétel
Mit jelent a tulajdonjog fenntartás ingatlan adásvételnél?
Ingatlan adásvétel során sokszor találkozhatunk két fogalommal: tulajdonjog fenntartás vagy függőben tartás. Mit jelentenek ezek és mire valók? Ebben a cikkben a tulajdonjog fenntartást járjuk körbe.
ingatlan árverése
Mi történik a bérleti szerződéssel az ingatlan árverése esetén?
A bírósági végrehajtási eljárás során nem kizárt, hogy olyan ingatlan kerül árverezésre, amelyben bérlő lakik. Ilyen esetekben felmerül, hogy az ingatlant lakottan kell-e árverezni? Mi lesz a bérleti szerződés sorsa az ingatlan árverése után?