Hogyan ne legyünk hamis tanúk - avagy mikor írhatunk alá tanúként?

Hogyan ne legyünk hamis tanúk - avagy mikor írhatunk alá tanúként?

2015-12-22 16:28:55
Forrás: lakascentrum

Gyakori eset, hogy bizonyos szerződések, nyilatkozatok érvényességéhez a jogszabály két tanú általi aláírását követeli meg. Ilyenkor gyakori, hogy valaki a családtagját, ismerősét kéri meg arra, hogy tanúzza le a már aláírt okiratot. Mit jelent, ha tanúként aláírunk egy dokumentumot? Minden esetben aláírhatjuk-e tanúként az elénk tett okiratot?                  


A két tanú jelentősége

A tanúkkal ellátott okiratnak azért van különös jelentősége, mert annak a törvény nagyobb bizonyító erőt tulajdonít, mint az „egyszerű” okiratoknak. Az ilyen okiratot a törvény ún. teljes bizonyító erejű magánokiratnak nevezi, ami azt jelenti, hogy ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy az okirat kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el. A gyakorlatban például ez azzal jár, hogy ha valaki két tanú által is aláírt kölcsönszerződést köt, és utóbb például arra kíván hivatkozni, hogy az összeget nem is kölcsönként kapta, akkor ezt neki kell bizonyítania a bíróság előtt.

Milyen dokumentumokra szükséges tanú?

Az okirat érvényességéhez akkor szükséges két tanú aláírása, ha jogszabály vagy akár a szerződő felek megállapodása teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást követel meg. Ilyen például a gépjármű adásvételére vonatkozó szerződés, vagy az alapítvány létrehozásáról szóló alapító okirat. 

Rendszerint a tanúzott okirattal azonos ereje van az ügyvéd által készített és ellenjegyzett okiratoknak, és annak is, ha valaki saját kezűleg írta és aláírta az okiratot. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy az ügyvéd csak az általa készített okiratot láthatja el ellenjegyzéssel, és azt nem teheti meg, hogy például az ügyfelek által írt szerződést ellenjegyzi. Az ügyvédi ellenjegyzés általában kiváltja a két tanú általi aláírást. Hasonló a helyzet a saját kézzel írt és aláírt dokumentumokkal. Például, a saját kézzel írt és aláírt tartozáselismerő nyilatkozat azonos erejű azzal, mintha két tanú is aláírta volna.

Fontos azonban, hogy egyes szerződéseknél, nyilatkozatoknál a tanúzás nem azonos erejű az ügyvédi ellenjegyzéssel, és fordítva. Például ingatlan adásvételi szerződés esetén nem megfelelő a két tanú, hanem ügyvédi ellenjegyzés, vagy közokiratba foglalás szükséges. Míg például a nem saját kézzel írt végrendeletnél két tanú aláírása kell, az ügyvédi ellenjegyzés önmagában nem elegendő. Ráadásul az ilyen végrendeletnél az sem mindegy, ki írja alá tanúként, ezért ilyen esetben javasolt az ügyvéddel való előzetes konzultáció. 

Mit tanúsít az okirati tanú?

Ha tanúként aláírunk egy okiratot, azzal azt igazoljuk, hogy az okiratot aláíró személy az iratot előttünk írta alá, vagy az okiraton szereplő aláírást előttünk a saját aláírásának ismerte el. Tehát a tanúnak nem kell ismernie, elolvasnia a dokumentum tartalmát, mert ő az aláírásokat hitelesíti. Ezt viszont csak akkor teheti meg, ha az aláíráskor jelen van és látja az aláírást, vagy ha azt korábban aláírták, akkor az aláíró a tanú előtt személyesen ismeri el, hogy az okiraton lévő aláírás az övé.
Nem felel meg az előírásoknak, ha valaki például letanúzza a szomszéd által áthozott gépjármű adásvételi szerződést, amelyet a szerződők már aláírtak, de a tanúzáskor nincsenek jelen. Ha a tanú ily módon ír alá egy okiratot, akkor okirat hamisítást követ el. Ezért vigyázzunk, hogy segítő szándékunk miatt nehogy hamis okiratot állítsunk elő, netán közokirat hamisítást kövessünk el. 
  
Dr. Szabó Gergely
ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

A megbízható jogi képviselő

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
(1) 266-6621

- - - - - - - -

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

JOGI ISMERETEK
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
Új szabályok önkényes lakásfoglalók esetén
Új szabályok önkényes lakásfoglalók esetén
Korábban már foglalkoztunk azzal, hogy peres eljárás mellőzésével miként üríthető ki az önkényesen elfoglalt lakás. Az Alkotmánybíróság egy közelmúltban hozott határozata következtében 2023. szeptemberétől változások történtek az önkényes lakásfoglalók esetén. Melyek az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésének új szabályai?
Magánokirat vagy közokirat? – A legfontosabb tudnivalók
Magánokirat vagy közokirat? – A legfontosabb tudnivalók
Gyakran lehet hallani, hogy valamely szerződést vagy nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Az okiratok egyes típusainak különös jelentősége lehet például az okiratok bizonyító ereje, a szerződések érvényessége vagy végrehajtósága szempontjából. Mit jelent a magánokirat és a közokirat? Mit érdemes tudni az okiratokról?
Hogyan örökölhet az élettárs?
Hogyan örökölhet az élettárs?
Hazánkban is sokan élnek élettársi kapcsolatban. Mégis gyakran csak az élettárs halála esetén merül fel a kérdés, hogy a túlélő élettárs örökölhet-e az elhunyt után. Az élettársnak szűkebb lehetőségei vannak az öröklésre, mint a túlélő házastársnak. Hogyan örökölhet az élettárs?