Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 4. rész

Mire figyeljünk építési telek vásárlása esetén? - 4. rész

2022-10-24 10:49:10
Forrás:

Miután már sok fogalmat megismertünk, célszerű egy kicsit a részletekbe is belekukkantani.


Korábban a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről volt az építési kiskáté, közismert nevén OTÉK.


A régebbi szabályozással nagyon nem érdemes foglalkozni, de azért egy fontos táblázatot megismertetnék Önökkel. Ez alapjaiban határozta meg az egyes területek általános használatát, az építési telekre vonatkozó alap szabályozásokat.


 

Az építési telekre meghatározandó


Az egyes területek általános használata

Megengedett legnagyobb beépítettség 

(%)

Megengedett beépítési magasság

(m)

Legkisebb zöldterület

(%)

Nagyvárosi lakóterület

80

kisebb mint

12,5

10

Kisvárosi lakóterület

60

nagyobb mint

12,5

20

Kertvárosi lakóterület

35

nagyobb mint

8

45

Falusias lakóterület

30

nagyobb mint

8

40


2012-ben ismét változás történt a OTÉK jogszabályban. Az épületmagasság és homlokzatmagasság fogalmai megjelentek a 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelettel bevezetett 2012. augusztus 7. napjától hatályos szabályozási eszközök rendeletben.


A telken álló, a telek beépítési paramétereinél figyelembe veendő épületek magassági értékeinek meghatározására az OTÉK több új fogalmat vezetett be, melyeknek együttesen a beépítési magasság a gyűjtőfogalma. Ezek az új paraméterek az épületmagasság, homlokzatmagasság, illetve párkánymagasság. Az építménymagasság fogalmát a 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet határozza meg. Egy adott épület magasságának meghatározása bizonyos esetekben meglepően nehéz feladat lehet, amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően akarjuk meghatározni ezt az értéket. Ezért ezt inkább bízzuk szakemberre.


A kormányrendelet meghatározza az építési követelmények alapjait, de hogy hol, mit, hogyan lehet ténylegesen építeni azt a helyi önkormányzatok döntik el. A helyi  építési szabályzat az építési törvényben (Étv.) meghatározottaknak megfelelően a település sajátosságait figyelembe véve határozza meg az építés helyi rendjét, a telkekre vonatkozó helyi építési követelményeket, jogokat, kötelezettségeket. Az Étv. építésjogi követelményeinek értelmében építési munkát végezni csak a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet, így tehát igen fontos, hogy abban az egyes övezetekre vonatkozóan milyen előírásokat határoznak meg.


Ennek a részleteit tartalmazza az alábbi táblázat, melyet előzetesen érdemes az építési telek kiválasztásakor és az építési elképzelések reális mederben tartásához megismerni.ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ MEGHATÁROZÁSOK
 


Ennyi ismeret után már sokkal bátrabban bele lehet vágni életünk nagy projektjébe: az építési telek vásárlásába. A továbbiakhoz sok erőt, kitartást és jó anyagiakat kívánunk.


JOGI ISMERETEK
lakás bérlés
Melyek a kaució legfontosabb tudnivalói?
A kaucióval gyakran találkozhatunk lakásbérleti vagy más bérleti szerződések esetén. A kaució, vagy más néven óvadék, nem csupán bérleti szerződéseknél, hanem más típusú szerződésekben is szolgálhat biztosítékul. Mit érdemes tudni a kaucióról?
Mire érdemes figyelni foglaló esetén?
A szerződés megerősítésére szolgáló jogi  biztosítékok közül az egyik legismertebb a foglaló. Ezt a szerződő felek gyakran  alkalmazzák adásvételi szerződések - különösen ingatlan adásvétel - esetén. A  foglalóval kapcsolatban gyakran támadnak félreértések. Mire érdemes figyelni a  foglalónál?
Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?
Ingatlanok tulajdonjogát elbirtoklás útján is meg lehet szerezni. Ez alól nem kivétel a termőföldnek minősülő ingatlan sem. Azonban a termőföld sajátos jogi helyzetére tekintettel érdemes tisztában lenni a termőföld elbirtoklásának speciális szabályaival is. Hogyan lehetséges a termőföld elbirtoklása?
Milyen ügyekben járhat el önállóan a társasház?
A hazai ingatlanok jelentős része társasházi  formában működik. A társasház az ingatlan tulajdonosok sajátos közössége, de  általánosságban nincs arra joga, hogy minden ügyben önállóan eljárjon a  közösség nevében. Törvény határozza meg azon ügyek körét, amelyben a társasház önállóan  is felléphet.