További hasznos tájékoztatók a „Babaváró Támogatás”-ról

További hasznos tájékoztatók a „Babaváró Támogatás”-ról

2019-03-15 08:35:08

A hétpontos Családvédelmi akcióterv első része

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében – állami támogatásként – kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás – együttes nevükön: „Babaváró Támogatás” – vehető igénybe.


A nagycsaládos autóvásárlás mellett, a CSOK-hoz igényelhető kamattámogatott jelzáloghitel, a jelzáloghitel elengedés, a négygyermekes szja-mentesség, a bölcsődefejlesztési program, és a nagyszülői  GYED sincsen házassághoz kötve.


A Családvédelmi akcióterv 7 pontjából 6-ot, az élettársi kapcsolatban élők is igényelhetik.

Csak aBabaváró Támogatás van kifejezetten házassághoz kötve.


Mikortól igényelhető, és kiknek jár aBabaváró Támogatás?

2019. 07. 01-től, az igénylők lakóhelye szerint illetékes járási kormányhivatal, ill. Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.


A kölcsönszerződés megkötését a házaspár akkor igényelheti, ha a  kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

 • a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
 • mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
 • legalább az egyik házasfél, legalább 3 éve folyamatosan tb-biztosított, felsőoktatási intézmény nappali képzésén tanul, vagy más állam tb-rendszerének hatálya alá tartozik,
 • a közfoglalkoztatás hossza maximum egy év lehet,
 • büntetlen előéletű,
 • egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
 • mindkét házasfél magyar állampolgár, vagy tartózkodás joga van, vagy hontalan jogállású,
 • ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él,
 • egyiküknek sincs a KHR-nél (Központi Hitelinformációs Rendszerben) nyilvántartott tartozása,
 • nem áll fenn olyan tény, vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • vállalják, hogy legalább egyikük, a kölcsönszerződés megkötését követően született, vagy örökbefogadott gyermekeiket, a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli
 • max.: 10,0 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhető

fontos:

 • további feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen
 • ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő
 • az özvegység ebben a helyzetben nem számít korábbi házasságnak – akinek tehát meghalt a házastársa, az „első házasnak” számít e támogatás szempontjából


Hol igényelhető?

Az igényt a Magyar Államkincstárral szerződést kötő hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.


Mi történik gyermekszületés esetén a futamidő alatt?

 • amennyiben a házaspár gyermeket vállal, akkor az első gyermek születésekor 3 évig szünetel a kölcsön törlesztése
 • a második gyermeknél újabb három évig nem kell törleszteni, és a fennálló tartozás 30 %-át is elengedik
 • a harmadik gyermeknél pedig a teljes fennmaradó összeget elengedik

fontos:

 • gyermeknek számítanak a várandósság 12. hetétől a magzatok, és a közösen örökbefogadott gyermekek is
 • az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek kell tekinteni, akinek a bejelentett magyarországi lakóhelye, vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik
 • ha öt éven belül nem jön a következő baba, vagy a támogatottak egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, vagy pedig a kiskorú gyermeket, a támogatott személyek egyike sem neveli már a saját háztartásában, akkor az addig igénybe vett kamattámogatást – néhány kivétellel (!) – 120 napon belül, egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak
 • ebben az esetben, a hitelintézet akár 8 %-ra is felemelheti a hitel kamatát
 • a járási hivatalnál, ill. Budapest Főváros Kormányhivatalánál azonban méltányossági kérelem nyújtható be, pl.: lombikbébi programban való részvétel, vagy megváltozott munkaképességűvé válás alapján
 • így a kamattámogatás megszűnése és visszafizetési kötelezettség alól felmentést lehet kapni


Beleszámítanak-e a már meglévő gyermekek?

A gyermekszámba csak a hitelkérelem benyújtását követően született gyermekek számítanak be.


A törlesztés szüneteltetése

 • 3 évre szüneteltethető a törlesztés, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat, és az örökbefogadott gyermek után, ha a várandósság 12. hetének betöltése, vagy az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül történik
 • ha kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani

Meddig tart a program?

A kölcsön és a „Babaváró Támogatás” igénybevételéről szóló szerződés 2019. 07. 01-től 2022. 12. 31-ig köthető meg.


Az egyetemi évek munkaviszonynak számítanak-e?

Csak a nappali tagozaton tanult igénylő esetében.


A CSED, GYED, GYES munkaviszonynak számít-e, ha pl.: az anya otthon volt / van a két idősebb kisgyermekkel?

 • csak abban az esetben, ha a gyermekgondozási ellátás alatt fennálló munkaviszonya van (tehát biztosított)
 • ha nem (pl.: közben szűnt meg az állása, vagy nem is dolgozott, és úgy részesült GYES-ben), akkor nem jogosult az anya

Egyedülálló –, de egyéb feltételnek megfelelő – szülő igénybe veheti-e a  támogatást?

 • nem
 • csak az igényléskor házasságban élő párok vehetik igénybe


Kell-e ingatlanfedezetet nyújtani a hitelfelvételhez?

 • nem
 • jelzálogfedezet nem szükséges, személyi kölcsönről van szó

fontos:

 • a korábbi  bejelentés ellenére (!) –, lesz  banki hitelbírálat
 • a kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél lehet benyújtani
 • az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárulnak különböző adataik kezeléséhez és az állami szerveknek való továbbításához, és teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a különböző feltételeknek való megfelelésükről
 • a hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást  követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek, és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljes körűen köteles ellenőrizni
 • a hitelintézet (hacsak meg nem szűnik a kamattámogatás) nem  számíthat fel a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért  díjat az igénylőnek
 • ha a hitelintézet a jogszabályi feltételek hiánya miatt utasítja el a kölcsönszerződés megkötését, a járási hivatal, ill. Budapest Főváros Kormányhivatala ezt felülbírálhatja az igénylő 15 napon belüli kérelme alapján
 • kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet – a 44 / 2019. kormányrendelet 6. § 5. bek. alapján, ill. az általános belső szabályai szerint – hitelképesnek minősít
 • ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető
 • a kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön összege max.: 10,0 millió Ft lehet
 • lehet a maximálisnál kisebb összeget is igényelni
 • kölcsön forint alapú, törlesztése csak forintban történhet
 • a törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot
 • a hitelintézet által felszámított ügyleti kamat (amit valójában az állam fizet meg kamattámogatás formájában) a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3  hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott  számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke 
 • ez, jelenleg 2,36 % x 1,3 + 2 = 5,07 % 
 • a kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat
 • ezt a magasabb kamatot kell fizetniük azoknak is, akik elválnak
 • ha pedig nem született 5 éven belül gyermekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben
 • ha azonban új házasságot köt egyik, vagy mindkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újrakezdődik, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás
 • futamideje nem haladhatja meg a 20 évet, amelybe nem számít bele az első gyermek születését, vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • a hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztő részlettel egyidejűleg – kezességvállalási  díjat fizetnek
 • a kezességvállalási díj mértéke évente a  kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5 %-a – a maximális 10 millió Ft esetében, az első évben ez havi 4.000,- Ft körül lehet
 • a hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől, a kölcsönszerződés megszűnésének évéig, minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét
 • a hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig, minden év január 31-éig megállapítja, és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét
 • a hitelfelvevők a 2019. 07. 01-e után születő második gyermekük esetén, a még fennálló, érvényes kölcsöntartozás 30 %-ának megfelelő összegű, harmadik gyermekük esetén, a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű, vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak
 • a gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni, vagyis lényegében elengedi a tartozásukat az állam
 • az erre vonatkozó kérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani
 • törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után kell megállapítani
 • amennyiben a fentiek után még marad tartozás, a hitelintézetnek 10 napon belül változatlan futamidő mellett kell a törlesztő részletet újraszámolni és a hitelfelvevőt erről értesíteni
 • a hitelintézetet, az e rendelet szerinti feladatok  ellátásáért az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után 0,8 %-os  mértékű, a december 31-én fennálló állomány után február 28-ig 0,3 %-os mértékű  költségtérítés illeti meg, amelyet a babaváró támogatásokkal együtt számol el a kincstárral
 • a hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely, az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett
 • csak az esetben mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható
GAZDASÁG
Megérkezett a kormány legszebb ajándéka a családoknak: jöhet az 58 + 30 millió!
Megérkezett a kormány legszebb ajándéka a családoknak: jöhet az 58 + 30 millió!
Palkó István 2023. november 02. 06:05​Verhetetlen lesz jövőre a falusi CSOK, az új CSOK Plusz és a babaváró hitel kombinációja. Egy három gyermeket vállaló, kistelepülésen családot alapító fiatal házaspár akár 58 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 30 millió forint visszatörlesztendő kedvezményes hitelt vehet igénybe – számolta ki a Portfolio. A két gyermeket vállalóknál ugyanez 24 + 28, az egy gyermeket vállalóknál 6 + 26 millió forint lehet. Bemutatjuk, hogy jönnek ki ezek a számok, és miként optimalizálhatók a nagy összegű támogatások a családalapítás előtt álló fiatal házaspárok számára.
kiadó lakás
A lakásárak után a lakbérek emelkedése is megállt
Megtorpant a lakbérek több mint másfél éve tartó emelkedése szeptemberben: országosan és Budapesten egyaránt stagnáltak az előző hónaphoz képest. A fővárosban közel negyedével voltak magasabbak a kínálati díjak az előző év azonos időszakinál, ezen belül a pesti belső kerületekben történt a legnagyobb mértékű, 27 százalékos emelkedés. Az országos lakbérindex 18, a budapesti 15 százalékkal haladta meg a járvány előtti, 2020. januári csúcsot, reálértéken azonban 7,9, illetve 11 százalékkal elmaradtPortfolio 2022. október 25. 09:19
új lakás építés
Lakásáfa: mindenki megnyugodhat, jön az újabb haladék
Egy új javaslat értelmében a 2024 végéig meghosszabbított kedvezményes lakásáfa akár 2028. december 31-ig is alkalmazható lesz, ha az építést 2024 végéig bejelentik, vagy eddig megszerzik az engedélyt - jelentette be Varga Mihály, pénzügyminiszter Facebook oldalán. Fontos kérdés tisztázódik ezáltal, mivel az építés bejelentésének (vagy az engedély megszerzésének) határidejének kitolása után nem volt egyértelmű, hogy a 2026-os építés befejezési határidő is módosul-e. A javaslatot ősszel tárgyalja.Portfolio2022. augusztus 30. 09:51
lakás piac
Enyhe erősödés a hazai lakáspiacon: ennyi lakás cserélt gazdát a nyár utolsó hónapjában
A Duna House közreadta havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB), amely szerint 2022 augusztusában, országosan 9748 lakóingatlan cserélt tulajdonost. Ez erősebb ugyan az egy hónappal korábbi mélyponthoz képest, de az előző év azonos időszakánál még mindig 14 százalékkal gyengébb.Portfolio2022. szeptember 01. 15:24