Gazdaság: hírek

További hasznos tájékoztatók a „Babaváró Támogatás”-ról

2019-03-15 08:35:08

A hétpontos Családvédelmi akcióterv első része

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében – állami támogatásként – kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás – együttes nevükön: „Babaváró Támogatás” – vehető igénybe.


A nagycsaládos autóvásárlás mellett, a CSOK-hoz igényelhető kamattámogatott jelzáloghitel, a jelzáloghitel elengedés, a négygyermekes szja-mentesség, a bölcsődefejlesztési program, és a nagyszülői  GYED sincsen házassághoz kötve.


A Családvédelmi akcióterv 7 pontjából 6-ot, az élettársi kapcsolatban élők is igényelhetik.

Csak aBabaváró Támogatás van kifejezetten házassághoz kötve.


Mikortól igényelhető, és kiknek jár aBabaváró Támogatás?

2019. 07. 01-től, az igénylők lakóhelye szerint illetékes járási kormányhivatal, ill. Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.


A kölcsönszerződés megkötését a házaspár akkor igényelheti, ha a  kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

 • a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
 • mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
 • legalább az egyik házasfél, legalább 3 éve folyamatosan tb-biztosított, felsőoktatási intézmény nappali képzésén tanul, vagy más állam tb-rendszerének hatálya alá tartozik,
 • a közfoglalkoztatás hossza maximum egy év lehet,
 • büntetlen előéletű,
 • egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
 • mindkét házasfél magyar állampolgár, vagy tartózkodás joga van, vagy hontalan jogállású,
 • ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él,
 • egyiküknek sincs a KHR-nél (Központi Hitelinformációs Rendszerben) nyilvántartott tartozása,
 • nem áll fenn olyan tény, vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • vállalják, hogy legalább egyikük, a kölcsönszerződés megkötését követően született, vagy örökbefogadott gyermekeiket, a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli
 • max.: 10,0 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhető

fontos:

 • további feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen
 • ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő
 • az özvegység ebben a helyzetben nem számít korábbi házasságnak – akinek tehát meghalt a házastársa, az „első házasnak” számít e támogatás szempontjából


Hol igényelhető?

Az igényt a Magyar Államkincstárral szerződést kötő hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.


Mi történik gyermekszületés esetén a futamidő alatt?

 • amennyiben a házaspár gyermeket vállal, akkor az első gyermek születésekor 3 évig szünetel a kölcsön törlesztése
 • a második gyermeknél újabb három évig nem kell törleszteni, és a fennálló tartozás 30 %-át is elengedik
 • a harmadik gyermeknél pedig a teljes fennmaradó összeget elengedik

fontos:

 • gyermeknek számítanak a várandósság 12. hetétől a magzatok, és a közösen örökbefogadott gyermekek is
 • az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek kell tekinteni, akinek a bejelentett magyarországi lakóhelye, vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik
 • ha öt éven belül nem jön a következő baba, vagy a támogatottak egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, vagy pedig a kiskorú gyermeket, a támogatott személyek egyike sem neveli már a saját háztartásában, akkor az addig igénybe vett kamattámogatást – néhány kivétellel (!) – 120 napon belül, egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak
 • ebben az esetben, a hitelintézet akár 8 %-ra is felemelheti a hitel kamatát
 • a járási hivatalnál, ill. Budapest Főváros Kormányhivatalánál azonban méltányossági kérelem nyújtható be, pl.: lombikbébi programban való részvétel, vagy megváltozott munkaképességűvé válás alapján
 • így a kamattámogatás megszűnése és visszafizetési kötelezettség alól felmentést lehet kapni


Beleszámítanak-e a már meglévő gyermekek?

A gyermekszámba csak a hitelkérelem benyújtását követően született gyermekek számítanak be.


A törlesztés szüneteltetése

 • 3 évre szüneteltethető a törlesztés, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat, és az örökbefogadott gyermek után, ha a várandósság 12. hetének betöltése, vagy az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül történik
 • ha kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani

Meddig tart a program?

A kölcsön és a „Babaváró Támogatás” igénybevételéről szóló szerződés 2019. 07. 01-től 2022. 12. 31-ig köthető meg.


Az egyetemi évek munkaviszonynak számítanak-e?

Csak a nappali tagozaton tanult igénylő esetében.


A CSED, GYED, GYES munkaviszonynak számít-e, ha pl.: az anya otthon volt / van a két idősebb kisgyermekkel?

 • csak abban az esetben, ha a gyermekgondozási ellátás alatt fennálló munkaviszonya van (tehát biztosított)
 • ha nem (pl.: közben szűnt meg az állása, vagy nem is dolgozott, és úgy részesült GYES-ben), akkor nem jogosult az anya

Egyedülálló –, de egyéb feltételnek megfelelő – szülő igénybe veheti-e a  támogatást?

 • nem
 • csak az igényléskor házasságban élő párok vehetik igénybe


Kell-e ingatlanfedezetet nyújtani a hitelfelvételhez?

 • nem
 • jelzálogfedezet nem szükséges, személyi kölcsönről van szó

fontos:

 • a korábbi  bejelentés ellenére (!) –, lesz  banki hitelbírálat
 • a kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél lehet benyújtani
 • az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárulnak különböző adataik kezeléséhez és az állami szerveknek való továbbításához, és teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a különböző feltételeknek való megfelelésükről
 • a hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást  követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek, és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljes körűen köteles ellenőrizni
 • a hitelintézet (hacsak meg nem szűnik a kamattámogatás) nem  számíthat fel a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért  díjat az igénylőnek
 • ha a hitelintézet a jogszabályi feltételek hiánya miatt utasítja el a kölcsönszerződés megkötését, a járási hivatal, ill. Budapest Főváros Kormányhivatala ezt felülbírálhatja az igénylő 15 napon belüli kérelme alapján
 • kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet – a 44 / 2019. kormányrendelet 6. § 5. bek. alapján, ill. az általános belső szabályai szerint – hitelképesnek minősít
 • ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető
 • a kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön összege max.: 10,0 millió Ft lehet
 • lehet a maximálisnál kisebb összeget is igényelni
 • kölcsön forint alapú, törlesztése csak forintban történhet
 • a törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot
 • a hitelintézet által felszámított ügyleti kamat (amit valójában az állam fizet meg kamattámogatás formájában) a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3  hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott  számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke 
 • ez, jelenleg 2,36 % x 1,3 + 2 = 5,07 % 
 • a kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat
 • ezt a magasabb kamatot kell fizetniük azoknak is, akik elválnak
 • ha pedig nem született 5 éven belül gyermekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben
 • ha azonban új házasságot köt egyik, vagy mindkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újrakezdődik, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás
 • futamideje nem haladhatja meg a 20 évet, amelybe nem számít bele az első gyermek születését, vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • a hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztő részlettel egyidejűleg – kezességvállalási  díjat fizetnek
 • a kezességvállalási díj mértéke évente a  kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5 %-a – a maximális 10 millió Ft esetében, az első évben ez havi 4.000,- Ft körül lehet
 • a hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől, a kölcsönszerződés megszűnésének évéig, minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét
 • a hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig, minden év január 31-éig megállapítja, és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét
 • a hitelfelvevők a 2019. 07. 01-e után születő második gyermekük esetén, a még fennálló, érvényes kölcsöntartozás 30 %-ának megfelelő összegű, harmadik gyermekük esetén, a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű, vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak
 • a gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni, vagyis lényegében elengedi a tartozásukat az állam
 • az erre vonatkozó kérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani
 • törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után kell megállapítani
 • amennyiben a fentiek után még marad tartozás, a hitelintézetnek 10 napon belül változatlan futamidő mellett kell a törlesztő részletet újraszámolni és a hitelfelvevőt erről értesíteni
 • a hitelintézetet, az e rendelet szerinti feladatok  ellátásáért az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után 0,8 %-os  mértékű, a december 31-én fennálló állomány után február 28-ig 0,3 %-os mértékű  költségtérítés illeti meg, amelyet a babaváró támogatásokkal együtt számol el a kincstárral
 • a hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely, az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett
 • csak az esetben mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható
GAZDASÁG
lakás építés
Visszaesett az adásvételek száma a hazai lakáspiacon - Merre megyünk tovább?
A Duna House közreadta havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB), amely szerint 2022 áprilisában, országosan 11 911 ingatlan-adásvétel bonyolódott. A rendkívül erős első negyedév után áprilisban csökkent az ingatlanpiaci tranzakciók száma Magyarországon.Portfolio2022. május 02. 15:05
Építkezési láz tört ki a vidéki Magyarországon - Az elkészült otthonok száma viszont édeskevés
A átadott lakásszám nagyot csökkent, de az új építkezések virágoztak tavaly, legalábbis a vidéki lakáspiac legtöbb megyéjében. Bár így is van olyan megyénk, ahol 100 darab új lakás vagy családi ház sem tudott egy év leforgása alatt felépülni, de a legtöbb helyen ezt a határt azért megugrották az építtetők. Megnéztük, hogy a magyar megyék hogyan állnak a lakásállomány megújulásával, illetve, hogy mennyien vágtak bele tavaly új építkezésbe.Portfolio2022. május 02. 14:45
kamat
Kamat kisokos: Tudod, hogy mikor miért fizeted?
A kamatról már bizonyára  hallott mindenki ezt-azt, sokunk számára nem ismeretlen fogalom Ám a kérdés az,  hogy többféle kamat is létezik? Mikor kell fizetni? Melyik kamatról nem  hallottak a legtöbben? Mit kell mindenképpen tudnunk, ha nem vagyunk pénzügyi  szakemberek?
CSOK, falusi CSOK
Tállai András: a CSOK 450, a falusi CSOK 140 milliárd forintnál jár
2021 végéig 152 ezer család 450 milliárd forintnyi CSOK-ot vett igénybe, a falusi CSOK-ot pedig 26 ezer család vette fel 140 milliárd forint értékben.Portfolio2022. február 14. 08:44