csok lakás 2019

2019.  március közepétől elegendő lesz a büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat

Ez év március 15-től elég lesz büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozatot tenni, hogy az igénylő teljesíti a vállalt feltételeket.

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), így lényegesen egyszerűbb és gyorsabb lesz, megkönnyítve a lakás vásárlást.


A CSOK igénylésénél elegendő lesz a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, a tb-jogviszony igazolása, az adásvételi szerződés (az építkezés adatai, pl.: építési napló, stb.), és egy nyilatkozat az egyéb körülményekről.


A tb-jogviszony igazolása

180 napos tb-jogviszony okirata

jogszabályi  kivétel:

- ha az igénylők egyike középfokú nevelési-oktatási intézménybe vagy felsőoktatásba jár, akkor elég erről csak nyilatkozatot tenni – az intézménytől nem kell igazolást kérni

- legalább az egyik félnek külföldi munkaviszonya volt, akkor nála elegendő az igazolás a külföldi tb-jogviszonyról, valamint annak vállalása nyilatkozatban, hogy a CSOK szerződés megkötését követően 180 napon belül itthon tb-jogviszonyt létesít / vállal munkát


Okmányok bemutatása helyetti nyilatkozatétel tartalma

- csak olyan személy után igényel CSOK-ot, akinek a nevére eddig kedvezményt nem vett igénybe,

- fennálló házasságról,

- a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát,

- azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igénybe veszi,

- örökbefogadás, bírósági vagy hatósági határozat következtében a háztartásba került gyermekről,

- büntetlen előéletről,

- köztartozás-mentességről.


Az egyéb jogszabályi módosítások

Igény elbírálási határidő a benyújtáshoz képest (a bank igazolása alapján / szerint)

- lakás vásárlása esetében 30 nap

- lakás építése esetében 60 nap

Megkezdett bővítés esetében a CSOK maximális összege

- a teljes költségvetés 100 %-a

Adásvételi szerződés benyújtását követő igénylés (a bank kizárólag az eladónak fizet) 180 napig.

Adóstársak vonhatók be a CSOK kölcsön felvétele esetén:

- szülők, vagy közeli hozzátartozók


CSOK-hoz kapcsolódó kedvezményes hitel időbeli korlátja

- nincs korlátozva: a folyósítás bármikor történhet, a kamattámogatás megtartása mellett

- az állami kamattámogatás miatt, végig 3 %-os kamatot kell csak kifizetni

- a kamattámogatásra való jogosultság időkorlátozás nélküli

Meglévő ingatlantulajdon esetében

- új, és használt lakás vásárlása esetén sincs korlátozás: a meglévő ingatlan(ok) megtartható(k)


Áfa-visszatérítés jogosultsága 

- a visszatérítés max.: 5,0 millió Ft-ig vehető igénybe

- öregségi nyugdíjasok, ill. nyugdíjszerű ellátottak is élhetnek vele

- mindenki számára, aki építkezik, és 27 %-os Áfa-kulcsos számlát nyújt be


Korábbi CSOK, vagy szocpol elszámolása

- a két számítási módszer alapján – bizonyos esetekben – el lehet tekinteni a korábbi támogatás szabta korláttól

Korábbi – vissza nem térítendő – támogatás esetében

- az újonnan igényelt CSOK összegét ezzel csökkenteni kell,

- de: a jogszabályi módosítás alapján ettől el lehet tekinteni


Az adásvételi szerződés aláírásához képest a CSOK-igénylés  benyújtási határideje 180 nap


Adóhatósági vizsgálat

- eddig csak a járási hivatal vizsgálhatta, hogy jogszerűen vették-e fel a CSOK-ot a lakás vásárlásakor, most viszont már az adóhatóság is meg fogja ezt tenni


Kötelezettségvállalás

- az igénylő szülőknek és a gyermekeknek – akik után igénybe vették a CSOK-ot – 10 évig életvitelszerűen a lakásban kell lakniuk.